กฎหมายฮัมมูราบี

การรวมกลุ่มกันเป็นสังคมที่ใหญ่ขึ้น จำเป็นจะต้องมีการควบคุมให้ผู้คนในสังคมนั้นมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อให้สังคมก้าวหน้าไปได้โดยปราศจากอุปสรรค ดังนั้นเครื่องมือที่สำคัญอย่างยิ่งในการควบคุมสังคมนั้นก็คือ “กฎหมาย”

กฎหมายเป็นบรรทัดฐานอย่างหนึ่่งทางสังคมที่ทุกคนจำเป็นต้องปฏิบัติตามไม่งั้นจะมีบทลงโทษที่รองรับการกระทำเหล่านั้นที่ขัดต่อบทบัญญัติ

ชาวเมโสโปเตเมียจึงได้คิอดระบบกฎหมายขึ้นมา ที่เรียกว่า “กฎหมายฮัมมูราบี”

ตัวกฎหมายฮัมมูราบีนั้นมีที่มาว่า เกิดจากกษัตริย์ฮัมมูราบี ได้รับกฎหมายนี้มาจาก มาร์ดุก ซึ่งเป็นimageเทพเจ้าสูงสุดของชาวเมโสโปเตเมียที่มีการนับถือกันในขณะนั้น

ตัวกฎหมายฮัมมูราบีนั้นเป็นกฎหมายที่สลักขึ้นมาจากตัวอักษรลิ่มที่มีชื่อเรียกว่า “ตัวอักษรคูนิฟอร์ม”

ตัวบทกฎหมายของชาวเมโสโปเตเมียที่เริ่มมีมาัตั้งแต่สมัยพระเจ้าฮัมมูราบี กษัตริย์ยุคบาบิโลน

(ยุคแรก) ซึ่งเป็นกษัตริย์ที่มีอำนาจมากในหมู่ชาวกลุ่มเมโสโปเตเมีย เศรษฐกิจ การค้าเจริญรุ่งเรืองมาก รวมทั้งวรรณกรรมด้วย

ลักษณะกฎหมายของฮัมมูราบีนั้นจะเป็นในรูปแบบที่เรียกว่า ตาต่อตา ฟันต่อฟัน เช่น หากใครทำผู้ใดตาบอด ผู้ที่ตาบอด สามารถทำเอาคืนทำให้ผู้ที่กระทำนั้น ตาบอดได้เช่นกัน แต่ทั้งนี้ ความเหลื่อมล้ำทางสังคมก็ยังมี นั่นเพราะว่า หากใครที่มีเงินในการที่จะชดใช้การกระทำผิดเหล่านั้นไ้ด้ ก็ไม่ต้องรับโทษทัณฑ์ที่อยู่ในลักษณะตาต่อตา ฟันต่อฟัน

Advertisements
This entry was posted in การปกครอง. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s